Vi har yrkeskompetensen och systemkunnandet du behöver.

Vår industriavdelning utför rörsvetsning, lödning samt plastsvetsning till fastighetsägare som behöver hjälp i pannrummet eller till stora industrier.

Norrtech lägger ett stort fokus på miljö- och kvalitetsarbete. Att minska energianvändningen för miljöns skull borde vara en självklarhet. Vi erbjuder snabba och kundanpassade lösningar, utan att tumma på kvalitén.

Norrtech har certifierade svetsare i enlighet med EN287. Vi utför licenssvetsning och lödning med skyddgas. Vi har lång erfarenhet av att dokumentera enligt tryckkärls-direktivet (AFS 2016:1).

Vi erbjuder helhetslösningar

Norrtech erbjuder energiutredningar till fastighetsägare och förvaltare. Vi räknar återbetalningstid för investeringarna och lämnar offert med förslag. Norrtech’s målsättning är att sänka fastigheters energianvändning för din börs, men framförallt för miljöns bästa. Ett bra injusterat värmesystem innebär stora besparingar.

Referensprojekt

Installation LE Maskin. Fjärrvärmecentral och två shuntgrupper. Installerad av Patrik Lundmark.

Vårt tjänsteutbud mot industrin

  • Fjärrvärme och fjärrkyla centraler prefabricerade och kundanpassade
  • Värmepumpar, kylmaskiner och kylmedelskylare
  • Kompressorer och tryckluftssystem
  • Kulvertsvetsning
  • Installationer för energi- och värmeåtervinning
  • Installationer för frikyla och komfortkyla
  • Undercentraler och fläktrum
  • Rörledningar för ånga, matarvatten och kondensat
  • Processör
  • Service och serviceavtal

Kontakt Industri och licenssvetsning

Patrik Lundmark
Arbetsledare Industri och Licenssvetsning
patrik.lundmark@norrtech.se
090-6904684