VVS Umeå Västra Stranden

Västra Stranden 1, Umeå

I samarbete med Cityfastigheter bygger Rekab Entreprenad 87 bostadsrätter på Kvarnvägen i Umeå där Norrtech har fått uppdraget att utföra VS-arbeten i sin helhet. Husen ligger vackert vid Umeälven och har utsikt mot älven och in mot centrala Umeå. Centrum ligger inom gångavstånd men kan även nås med buss.

Ort: Umeå
Beställare: Rekab Entreprenad
Totala kostnader uppgår till: 204 mkr
Entreprenad: Totalentreprenad
Byggtid: 2018-Mar 2020

VVS Umeå

Västra Stranden 2

I samarbete med Cityfastigheter bygger Rekab Entreprenad ytterligare 86 bostadsrätter på Kvarnvägen i Umeå där Norrtech fått uppdraget att göra VS-arbeten i sin helhet. Husen ligger vackert vid Umeälven med utsikt mot älven och in mot centrala Umeå. Planerad inflyttning 2021

Ort: Umeå
Beställare: Rekab Entreprenad
Projektstorlek: 205 mkr
Entreprenad: Totalentreprenad
Byggtid: 2018-Mar 2021

LSS-Boende Ersmark

I samarbete med Contractor AB bygger vi ett LSS-Boende på Ersmark. Norrtech står för VS och Sprinkler arbeten i sin helhet. Vi monterar även en bergvärmeanläggning på 22 KW och installerar golvvärme i hela plattan för att få en hållbar anläggning.
Projektet ska vara slutfört i Mars 2021.

Ort: Umeå
Beställare: Contractor AB
Entreprenad: Totalentreprenad

VVS Vindeln

Tegsnäs Logistics Vindeln

I samarbete med Borga håller Norrtech totalentreprenad på VS-arbeten på en industrihall med tillhörande personalbyggnad i Vindeln.

Ort: Vindeln.
Beställare: Borga
Entreprenad: Totalentreprenad
Byggtid: Slutfört 2020.

Sörfors skola

Entreprenaden avser nybyggnad av skola/förskola bruttoarea ca 1700 kvm samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad ca 700 kvm. Norrtech har fått uppdraget av våra vänner på Skanska att utföra VS-arbeten i sin helhet.

I denna entreprenad demonteras pelletspannan, oljepannan och all övrig utrustning i undercentralen och en bergvärmeanläggning installeras. Denna bergvärmeanläggning ska förse den befintliga skolan, tillbyggnaden och befintliga förskolan med värme. Utöver detta ska den även bereda tappvarmvatten till befintliga skolan och tillbyggnaden. Den befintliga kallvattenservisen dimensioneras upp för att klara det ökade tappvattenbehovet och förses med en motorkulventil som stänger vattnet utanför verksamhetstider. Förbindelse mellan befintliga skolan och tillbyggnaden utförs med kulvertrör i mark.

Ort: Umeå Kommun
Beställare: Skanska AB
Entreprenad: General Entreprenad
Byggtid: Slutfört 2022.

Energiåtgärder Ugglelåten 1 och Lärkdrillen 2

Norrtech håller totalentreprenad för 2st bergvärmeanläggningar.
Befintliga undercentraler belägna på Mariehemsvägen 1A & 3A ska kompleteras med värmepumpar (60kW effekt vardera) från energibrunnar. Energibrunnar borras på/vid närliggande parkeringsplats.
I entreprenaden ingår Styr- och övervakningssystem.
Entreprenaden ska utföras i två etapper. Mariehemsvägen 3 under 2019 och Mariehemsvägen 1 under 2020.

Ort: Umeå.
Beställare: HSB
Entreprenad: Totalentreprenad
Byggtid: Slutfört 2020.

Trandansen 1

Heimstaden ska renovera upp sina bestånd på Mariehemsvägen i Umeå och har delat upp sina hus i etapper. Etappen 1 är alltså första huset som ska totalrenoveras och stambytas, lägenheterna får egna kök och badrummen renoveras i sin helhet.
Norrtech får uppdraget av Skanska att utföra VS-arbeten för en ROT-renovering på 54 lägenheter.

Ort: Umeå
Beställare: Skanska AB
Entreprenad: Totalentreprenad
Byggtid: Slutfört 2019.

Trandansen 2

Heimstaden ska renovera upp sina bestånd på Mariehemsvägen i Umeå och har delat upp sina hus i etapper. Etappen 2 är andra huset som ska totalrenoveras och stambytas, lägenheterna får egna kök och badrummen renoveras i sin helhet.
Norrtech får uppdraget av Åbyns bygg att utföra VS-arbeten för en ROT-renovering på 59 lägenheter.

Ort: Umeå
Beställare: Skanska AB
Entreprenad: Totalentreprenad
Byggtid: Slutfört 2020.

Bromservice Industribyggnad

Norrtech håller totalentreprenad på VS-arbeten på en industrihall med tillhörande personaldel i Umeå. Uppdraget innefattar bl.a en bergvärmeanläggning på 60KW med 7st energibrunnar.

Ort: Umeå.
Beställare: Bromsservice
Entreprenad: Totalentreprenad
Byggtid: Slutfört 2019.