Solel från solpanaler Nibe

Solel från Nibe fungerar i Umeå

Panelerna är uppbyggda av kiselkristaller, täckta med specialglas. När solen lyser på solcellspanelerna tar de tillvara på minsta solljus och transformerar det till elektricitet.

Med solpaneler på taket produceras elektricitet som används direkt i villan eller i byggnaden, innan eventuellt överskott skickas vidare ut på elnätet för att användas i grannskapet.

Med solel blir du mikroproducent av grön el från en hållbar energikälla och bidrar till en bättre miljö samtidigt som du gör en bra investering. Solel från solceller ger alltid ett betydande tillskott oavsett vilken uppvärmning du redan har – vedeldning, direktverkande el eller fjärrvärme. Allra bästa lösningen är solpaneler i kombination med en värmepump av valfri typ.

Solel i Umeå – Så här fungerar det

Bor man i Umeå så fungerar det utmärkt att installera solpanaler som producerar elektricitet. Solens strålar träffar solcellerna som genererar energi i form av elektricitet (likström), som via en växelriktare omvandlas till växelström. Ett solelsystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulatortank eller pumpstation.

MAXIMAL VERKNINGSGRAD

Mängden kWh som kan produceras med solel beror på geografisk placering, antalet solpaneler, taklutning och väderstreck. Effekten kan också påverkas av skuggning från träd, flaggstång, TV-antenn, etc. Solpanelerna monteras på taket med hjälp av takfästen och aluminiumskenor som ingår i vårt grundpaket. Våra solcellspaket passar för villor och byggnader med tegeltak, plåttak, falsat plåttak och papptak.

BIDRAG FÖR SOLCELLER

Vid en installation av solcellspaket går det att göra ROT-avdrag för arbetskostnaden. De flesta tjänar dock på att istället söka solcellsbidrag hos länsstyrelsen. Solcellsbidraget uppgår till 20% av totalsumman, inklusive material, arbete och moms. För företag gäller 30% för samma bidrag. Kontakta den lokala länsstyrelsen angående vilka möjligheter, detaljer och handläggningstider som gäller för bidrag till solpaneler i regionen.

SÄLJA OCH KÖPA SOLEL

Generellt uppskattar man att solelsproduktion årligen ger ungefär 1000 kWh per kW solcellspaket. Dock skiner solen olika mycket under dygnet och året medan elförbrukningen följer ett eget mönster.

Den del av solelsproduktionen som används direkt i hemmet är ”gratis”. Besparingen motsvarar summan av: elöverföring, elpris (kWh-priset), skatt och moms. Den solel som du inte gör av med själv blir istället till inkomst genom försäljning. Summan inkluderar samma delar som ovan 60 öre/kWh från staten, via deklarationen.

Välj elbolag med omsorg så att du får ett bra avtal för både såld el och den du behöver köpa. Grovt räknat använder egna huset ungefär hälften av solelen och hälften säljs vidare ut på elnätet. För ett solcellspaket på 3 kW betyder det cirka 1500 kWh i besparing och lika mycket i försäljning per år. Andelen såld energi ökar med en större storlek på solcellspaketet.

ÅTERBETALNING PÅ MINDRE ÄN 10 ÅR
Solpaneler med solceller har mycket längre livslängd än många tror. Solpanelerna beräknas hålla i minst 30 år, vilket också garanteras genom en 25 års effektgaranti. Med bidrag från länsstyrelsen tillsammans med den minskade utgiften för elförbrukning, samt inkomsten av din försäljning av solel, kan du ofta räkna hem din investering i solpaneler på omkring tio år.

Använd Nibes solelskalkylator och beräkna själv!

SOLEL OCH VÄRMEPUMP
Tillsammans med en värmepump får du på årsbasis maximal utdelning av ditt solcellspaket. Många gånger halveras värmepumpens energiåtgång när du kompletterar med solceller.