Energisparprojekt åt bostadsrättsföreningar allt vanligare
Simon Sandström, vd på Norrtech VVS och Industri inspekterar undercentralen i Brf Biologigränd.

Energisparprojekt åt bostadsrättsföreningar allt vanligare

Energibesparande åtgärder åt bostadsrättsföreningar är ett vanligat uppdrag för Instalco. Ett talande exempel är när Instalcobolaget Norrtech VVS & Industri i Umeå utförde ett projekt som nu spar 1 500 megawattimmar årligen åt bostadsrättsföreningen Biologigränd.

Uppdraget inkluderade 22 fastigheter innehållande 283 lägenheter och två gemensamhetslokaler. Projektet innebar stora energibesparande åtgärder för brf Biologigränd.

– I de energibesparande åtgärderna i den här entreprenaden återvinner vi all frånluft i ventilationssystemet som annars hade blåst rakt ut till uteluften. Istället tar vi till vara värmen och energin som växlas om till vätska som via kilometerlånga kulvertsystem transporteras till undercentraler med värmepumpar, berättar Simon Sandström, vd på Norrtech VVS och Industri.

I Norrtechs projekt ingick bland annat byte från mekanisk frånluft till ett modernt FX-system med luftåtervinning och spillvattenåtervinning via bergvärmepumpar. Arbetet omfattade även byte av radiatorventiler, termostater, stamventiler samt byte av tappvattenledningar med ny isolering i krypgrunderna.

Små energiförluster
Spillvattnets energi tas också tillvara. Det hämtas från utgående ledningar som annars skulle gått till tomma intet. Spillvattnet samlas istället upp i stora tankar nedgrävda i marken där det transporteras till undercentralerna. Även där installeras värmepumpar i ett långt kulvertsystem. Föreningen har även köpt en extra energisnål VIP-kulvert med mycket små energiförluster.

– De insatser vi gör kommer att spara 1 500 megawattimmar årligen åt brf Biologigränd. Enligt dagens kostnader för fjärrvärme ger det en energibesparing på 1,8 miljoner kronor varje år, berättar Simon Sandström.

Brf Biologigränd ligger i Umeåstadsdelen Ålidhem som byggdes som en del i miljonprogrammet mellan 1966-1973. Bostadsrättsföreningen hade utöver behov av energiförbättrande åtgärder även stora renoveringsbehov utvändigt.

Norrtech fullserviceföretag inom VVS
Norrtech VVS och Industri är ett fullserviceföretag inom värme- och rörarbeten med kunder som fastighetsägare, företag och privatpersoner. Bolaget erbjuder även helhetslösningar för industriföretag. Idag arbetar ett 25-tal personer på Norrtech.

– Även om utvecklingen för Norrtech har gått fort så vill vi inte att det ska gå för fort, vi satsar på att expandera långsamt och hållbart. Våra kunder är nöjda och lämnar oss sällan, detsamma gäller för personalen. Det är en fantastisk arbetsplats i en spännande bransch. Och framtiden är att jobba i stora energiprojekt. Det tycker vi om och det är vi bra på. Vi är fortfarande samma lokala företag men skillnaden är att vi tillhör en stor aktör och kan använda de olika fördelarna som det innebär att tillhöra Instalco, säger vd Simon Sandström.