LSS-Boende Ersmark LSS-Boende Ersmark, Contractor AB, Slutfört 2021

LSS-Boende Ersmark

I samarbete med Contractor AB bygger vi ett LSS-Boende på Ersmark. Norrtech står för VS och Sprinkler arbeten i sin helhet. Vi monterar även en bergvärmeanläggning på 22 KW och installerar golvvärme i hela plattan för att få en hållbar anläggning.

Projektet ska vara slutfört i Mars 2021.

Ort: Umeå
Beställare: Contractor AB
Entreprenad: Totalentreprenad