Verkstan Etapp 1 i Umeå Verkstan 1, Umeå, Beställare: Skanska AB, Färdigställt december 2022

Verkstan Etapp 1 i Umeå

Första etappen av projektet Verkstan på Teg i Umeå är del ett av totalt tre etapper. I etapp ett byggs två flerfamiljshus med underjordiskt garage och tillhörande gemensamma utrymmen, där Norrtech står för totalentreprenad av projektets alla VS-installationer.

Den första etappen omfattar totalt 61 lägenheter, gemensamhetslokal, förråd, soprum, skyddsrum, källare och mer. Projektets mål är att vara i framkant både avseende miljö och kundnöjdhet.

 

Läs mer på Skanskas projektsida