Verkstan Etapp 2 och 3 i Umeå Verkstan etapp 2 och 3, Umeå, Beställare: Skanska AB, Färdigställt december 2023

Verkstan Etapp 2 och 3 i Umeå

Andra och tredje etappen av projektet Verkstan på Teg i Umeå är sista delarna av totalt tre etapper för projektet Verkstan i Umeå. Etapp två och tre utgörs av byggnation av flerbostadshus i flera steg, där hus CD byggs i vinkelbyggnad med hus E och omfattar 63 lägenheter. Parallellt byggs även hus F med 46 lägenheter och Norrtech svarar för totalentreprenad av projektets alla VS-installationer.

I projektet byggs också underjordiskt garage samt samlingslokaler och gemensamma utrymmen. Projektet beräknas vara färdigt i december 2023.

 

Läs mer på Skanskas projektsida